ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุดที่ 2

แบบทดสอบ จากกรมขนส่ง ขับรถอย่างปลอดภัย

การขับขี่รถยนต์ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่น และตัวผู้ขับขี่ ต้องรู้สัญญาณไฟต่างๆ และข้อควรปฏิบัติ ถ้ารถเกิดมีปัญหา รวมถึงท่วงท่า และการฏิบัติทุกอย่างในการขับรถ เพื่อให้มีความปลอดภัย ประกาศจากกรมขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ภาคทฤษฎี ต้องทำงานทดสอบข้อเขียน 50 ข้อ และต้องผ่าน 45 ข้อขึ้นไป (90%)

1) รูปใดต่อไปนี้ ห้ามจอด
ข้อ 1 รูปใดต่อไปนี้ ห้ามจอด

รูป A และรูป B

รูป B และรูป C

รูป A และรูป C

ทั้ง A B และ C

2) ข้อใดไม่ใช่ข้อห้าม

ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ

ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะฝนตกหรือมีหมอกลง

3) สถานการณ์ใดใช้ไฟฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม

เปิดไฟฉุกเฉินในขณะที่หมอกลงจัด

เปิดไฟฉุกเฉินเมื่อกำลังจะเลี้ยวซ้ายบริเวณทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร

เปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ขับขี่ท่านอื่นทราบว่าตนจะวิ่งตรงไป

เปิดไฟฉุกเฉินเมื่อรถจอดเสียอยู่บริเวณไหล่ทาง

4) การจอดรถผู้ขับขี่รถต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และจอดให้ด้านซ้ายของรถ ชิดขนานกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน

25 เซ็นติเมตร

30 เซ็นติเมตร

45 เซ็นติเมตร

55 เซ็นติเมตร

5) ข้อใดต่อไปนี้คือ ทาง สำหรับการขับขี่รถยนต์

ฟุตบาท

ถนน

ช่องเดินรถสำหรับจักรยาน

ทางรถไฟ

6) ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถเพื่อให้แสงสว่างเมื่อใด

ตั้งแต่ 1 ทุ่ม ถึง ตี 5

ตั้งแต่ 2 ทุ่ม ถึง 6 โมงเช้า

พระอาทิตย์กำลังตกดิน

ขณะที่มองไม่เห็นถนนข้างหน้าได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร

7) สัญญาณเสียงแตรสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้ได้ยินในระยะไม่น้อยกว่า

60 เมตร

90 เมตร

100 เมตร

110 เมตร

8) บริเวณสัญญาณไฟจราจร เมื่อไฟสีเหลือง

ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ

ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด

ผู้ขับขี่ที่ได้เลยเส้นหยุดรถไปแล้วให้เลยไปได้

ถูกทุกข้อ

9) การจอดรถ ต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

ห้ามจอดรถบนทางเท้า

ห้ามจอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์

ห้ามจดในทางร่วมทางแยกหรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก

ถูกทุกข้อ

10) ข้อใดเป็นเครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ

ให้ทาง

ทางโทตัดทางเอก

ทางโค้งขวา

ทางแคบด้านซ้าย

11) เมื่อเกิดรถเสีย ควรปฏิบัติอย่างไร

จอดรถทิ้งไว้กลางถนน

นำกิ่งไม้วางไว้ท้ายรถ

เผาป่าข้างทางหากเป็นกลางคืน

นำรถจอดเข้าข้างทาง, เปิดไฟฉุกเฉิน

12) ขับรถตอนฝนตก ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ

เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเส้นทาง

เปิดที่ปัดน้ำฝน

ใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น

ลดความเร็วของรถลงกว่าปกติ

13) สัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถสีใด ที่ไม่ควรปรากฏขณะขับรถ

สีแดง

สีเขียว

สีเหลือง

สีม่วง

14) การหมุนพวงมาลัยรถ ขณะจอดรถอยู่กับที่จะมีผลอย่างไร

ทำให้หมุนพวงมาลัยง่ายขึ้น

ดอกยางสึกเร็วกว่าปกติ

สิ้นเปลืองน้ำมันเพาเวอร์

สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

15) ขณะขับรถยางรถแตก จะมีอาการอย่างไร

พวงมาลัยรถจะไร้น้ำหนัก

พวงมาลัยจะหนัก รถจะเอียง

รถหยุดกะทันหัน

เบรกจะไม่ทำงาน

16) ถ้ารถเสียหลักลื่นไถลพร้อมเสียการทรงตัว ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรก

รีบเข้าเกียร์ต่ำเพื่อชะลอความเร็ว

ค่อยๆ เหยียบแป้นคลัทช์

หมุนพวงมาลัยไปซ้ายบ้าง ขวาบ้าง

ลดความเร็วจับพวงมาลัยให้มั่น

17) การจอดรถชิดขอบทาง ล้อหน้าควรอยู่ในลักษณะใด

หันเข้าหาขอบทาง

อยู่อย่างไรก็ได้

ตรงและขนานกับขอบทางหรือฟุตบาต

หันออกจากขอบทาง

18) จากรูป หากท่านต้องการที่จะเลี้ยวซ้าย ท่านควร ?
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 18

ขับตามรถคันหน้าให้ชิดและทำการเลี้ยวทันที

เปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ชะลอรถ หยุดให้คนเดินถนนข้ามทางก่อน

บีบแตรเพื่อให้คนเดินข้ามถนนด้วยความรวดเร็ว

เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถด้านหลัง

19) จากรูป หากท่านต้องการขับตรงไป ท่านควรระมัดระวังและ ?
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 19

บีบแตรเพื่อให้รถคันหน้าเร่งความเร็ว

ขับต่อไปด้วยความเร็วเท่าเดิม

ลดความเร็วลง และให้ทางแก่รถที่เลี้ยวออกมา

เปิดไฟฉุกเฉินและขับผ่านไปด้วยความรวดเร็ว

20) เมื่อต้องขับรถเข้าใกล้ทางรถไฟที่ไม่มีแผงกั้น
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 20

ชะลอรถและควรเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถตลอดเวลา

เพิ่มความเร็วเพื่อให้ผ่านไปได้เร็ว

บีบแตรเตือนเพื่อความปลอดภัย

เปิดกระจกเพื่อฟังเสียงสัญญาณเตือนรถไฟ