ปฏิทินวันพระ ปี 2563 ทุกเดือน (ปีชวด)

วันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประจำปี ทุกเดือน วันข้างขึ้นข้างแรม ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักาช ๒๕๖๒ ปีชวด อธิกมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน จากกรมการศาสนา

ปฏิทิน (ภาษาอังกฤษ Calendar) ภาษาบาลี ปฏิทิน แปลว่าเฉพาะวัน


ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2563

ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2563

ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2563

ปฏิทินวันพระ เมษายน 2563

ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2563

ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2563

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2563

ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2563

ปฏิทินวันพระ กันยายน 2563

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2563

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2563

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2563

วันสำคัญทางพุทธศาสนา วันสำคัญของไทย และวันหยุดในปีนี้

๑ วันขึ้นปีใหม่ วันพุธที่ ๑ มกราคม

๒ วันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์, วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ (หยุดชดเชย)

๓ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน

๔ วันสงกรานต์ วันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน วันอังคารที่ ๑๔ เมษายน วันพุธที่ ๑๕ เมษายน

๕ วันฉัตรมงคล วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม

๖ วันวิสาขบูชา วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม

๗ วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม

๘ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันพุธที่ ๓ มิถุนายน

๙ วันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม (วันหยุดชดเชย)

๑๐ วันเข้าพรรษา วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม

๑๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม

๑๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๑๓ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม

๑๔ วันปิยมหาราช วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม

๑๕ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม (วันหยุดชดเชย)

๑๖ วันรัฐธรรมนูญ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม

๑๗ วันสิ้นปี วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม

หมายเหตุ ๑. วันปวารณาออกพรรษา ไม่เป็นวันหยุด


วันสำคัญสากลในปี 2020


ปีนักษัตร

ชวด (หนู), ฉลู (วัว), ขาล (เสือ), เถาะ (กระต่าย), มะโรง (งูใหญ่ นาค หรือ มังกร), มะเส็ง (งูเล็ก), มะเมีย (ม้า), มะแม (แพะ), วอก (ลิง), ระกา (ไก่), จอ (หมา), กุน (หมู)