พาเด็กเข้าวัดสวดมนต์ พึ่งธรรมะ

ลูกดื้อทำอย่างไร วิธี แก้ปัญหา โดยธรรมมะ

พ่อแม่ทุกท่านย่อมไม่สบายใจ หรือถึงขั้นเป็นทุกข์ใจ ที่ลูกดื้อไม่เชื่อฟัง บางคนเด็กดื้อมาก จนพ่อแม่รู้สึกมีกรรม อย่างไรก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจเสียก่อนนะครับ ทุกอย่างมีทางออก อีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาลูกดื้อ คือพึ่งธรรมะ เวลามีปัญหาอะไรพระธรรม ช่วยให้คนเราพ้นทุกข์ได้เสมอ รวมถึงการเลี้ยงดูลูก

{loadposition articletv}

จากที่ได้ติดตาม พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ มีตอนหนึ่งที่ท่าน ตอบปัญหาที่มีคนถามว่า ทำอย่างไรลูกดื้อไม่ยอมอ่านหนังสือ และเป็นการทำบาปหรือไม่ ที่พ่อแม่ตีลูก พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ตอบเอาไว้ว่า หากพ่อแม่ตีลูกด้วยความรัก ตีด้วยความบริสุทธิ์ใจย่อมไม่บาป แต่หากตีด้วยอารมณ์ขุ่นมัว บาปก็เริ่มตั้งแต่คิดจะตีแล้ว พ่อแม่ควรจะรักษาอารมณ์ให้ดีๆ เมื่อมีสติแล้ว ย่อมเปิดปัญญา หาทางแก้ไขได้

พระอาจารย์ท่านแนะไว้ว่า การตีลูกก็ยังไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องอยู่ดี ควรใช้การสอน แบบให้เหตุผลแทน เพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กในระยะยาว แต่พ่อแม่ต้อง สอนลูกและให้เหตุผลอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถอดใจตอนลูกดื้อ

มีโอกาส ควรพาลูกทำกิจกรรมด้วยกัน พาไปวัดพาสวดมนต์ก่อนนอน หรือพาลูกใส่บาตรด้วยกัน ซึ่งเป็นการพาเด็กไปสู่สภาวะแวดล้อมที่ดี ได้ฟังพระเทศน์บ้าง หรือได้สวดมนต์ นั่งสมาธิบ้าง ถึงแม้จะทำไม่ได้มาก แต่ทำทีละนิดๆ ก็จะเป็นการปลูกฝังสิ่งดีๆให้ลูกของเรา

พาเด็กเข้าวัดสวดมนต์ พึ่งธรรมะ
พาเด็กเข้าวัดสวดมนต์ พึ่งธรรมะ

หากตีลูกด้วยอารมณ์ขุ่นมัวเป็นที่ตั้ง ก็ถือว่าเป็นบาป หากลูกเล็กเกินไป ก็ลองหาตัวช่วย
ให้ชินอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ดี ตักบาตร กราบพระก่อนนอน พาเข้าวัด เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆ ซึมซาบและดีขึ้นเอง
โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ