วิธีเลี้ยงลูก ทำอย่างไรดี ไม่ให้เป็นเด็กก้าวร้าว

ก่อนคิดปรับปรุงลูก อันดับแรกพ่อแม่ อย่างเราควรพิจารณาตัวเองก่อน คือทำให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่ สามารถแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล มีความอดทนใจเย็น ไม่ใช้กำลัง ไม่มีท่าทีหงุดหงิดฟึดฟัดใส่ลูกหรือเด็ก พ่อแม่ไม่ทะเลาะกันให้ลูกเห็น หากพ่อแม่ไม่ได้เป็นอย่างที่ว่ามา ก็จะเป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้ลูกลดความก้าวร้าวลงไป หากลูกก้าวร้าวมาก ต้องอดทนใจเย็น สอนและอบรมอย่างต่อเนื่อง

{loadposition articletv}

ความก้าวร้าวของลูก มีระดับแตกต่างกัน ถ้าเด็กวัยเล็ก อายุช่วง 2-6 ขวบยังไม่ได้เข้าโรงเรียน บางทีบอกเหตุผลอาจจะไม่ได้ผลมากนัก ขั้นต้นพ่อแม่ควร เข้าไปหยุดพฤติกรรมนั้นก่อน โดยจับมือลูกเอาไว้ แต่ถ้ายังไม่หยุดเข้าไปสวมกอด ไม่ให้เอาอาละวาด เพื่อให้ลูกสงบลง แล้วค่อยๆพูดชี้แจงอธิบาย ว่าอะไรควรไม่ควร ถ้าลูกโต้แย้งก็อธิบายเหตุผลตามความถูกต้อง ถ้าเด็กยังมีพฤติกรรมก้าวร้าวหลายๆครั้ง อาจต้องมีการตักเตือน กำหนดโทษ

สิ่งที่ไม่ควรทำ ไม่ควรใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ถ้าเด็กพูดไม่เชื่อฟังไม่ควรตีกันเลย การใช้ไม้เรียวขอให้ใช้เป็นด่านสุดท้ายจริงๆ ไม่ควรใช้คำพูดตำหนิเชิงลบกับลูก เพราะเป็นเหตุหนึ่งที่จะทำให้เด็กก้าวร้าวขึ้น เหมือนกับการตี เพียงแต่เด็กไม่ได้ถูกกระทำทางร่างกาย แต่ถูกกระทำทางจิตใจ ในการพูดตำหนิ ควรพูดตำหนิที่การกระทำ เพื่อให้เขารู้ว่าอะไรถูกไม่ถูก ไม่ใช่ตำหนิที่ตัวเด็กตรงๆ ยกตัวอย่าง ลูกปิดประตูดัง ก็ควรพูดว่า อย่าปิดประตูดังลูกเดี๋ยวประตูพัง ไม่ใช่เอะลูกทำนองว่า ทำไมเป็นเด็กซุ่มซ่ามอย่างนี้

สาเหตุที่เด็กก้าวร้าว

1) เป็นเพราะตัวเด็กเอง ลักษณะพื้นฐานทางอารมณ์ เป็นเด็กเลี้ยงยากตั้งแต่เกิด
2) ลูกเป็นคนสมาธิสั้นตั้งแต่เกิด มีปัญหาเรื่องซึมเศร้า หรือเด็กที่มีปัญหาทางด้านสมอง
3) เกิดจากครอบครัว พ่อแม่ หรือผู้ปกครองมักใช้ความรุนแรง ใช้กำลังหรือตบตีกันให้ลูกเห็น
4) เกิดจากสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับอารมณ์ยั่วยุรุนแรง จากสื่อทั้งหลาย การเล่นอินเทอร์เน็ท หรือเกมประเภทใช้กำลัง

วิธีแก้ปัญหา หยุดพฤติกรรมลูกก้าวร้าว รับมือ อย่างไร

จับมือลูกเอาไว้เพื่อให้เขาหยุด ให้อารมณ์เขาสงบ
หรือให้เด็กนั่งอยู่นิ่งในมุมสงบ ซัก 2-3 นาที เมื่อเขาสงบแล้วค่อยพาออกมา
มีสิ่งของทดแทน ถ้าเขาจะเล่นของที่ไม่ควร อาจนำของเล่นอย่างอื่นมาทดแล่นให้เขาเล่น
วิธีสุดท้าย การตีเด็ก ควรใช้วิธีนี้เป็นวิธีสุดท้าย และอธิบายให้เด็กเข้าใจ ไม่ควรตีเด็กเพราะอารมณ์ ควรปรับความเข้าใจและให้โอกาสลูก
ถ้าเด็กไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพฤติกรรมความก้าวร้าว ควรพาไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รีบแก้ปัญหาก่อนเสายเกินไป

ยุคสมัยใหม่นี้ทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยี เด็กๆจึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก เด็กๆจึงขาดการเรียนรู้ความอดทน ลูกบางคนหนักถึงขั้นเป็นคนคลุ้ม คลั่ง เมื่อมีอะไรไม่ได้ดั่งใจ อีกสาเหตุหนึ่งเพราะพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงดูเอาใจใส่ลูกมากนัก แต่หนักไปทางให้ของทางด้านวัตถุ ขาดความใส่ใจทางด้านจริยธรรม ความรักความใส่ใจในครอบครัวของพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญ พ่อแม่ยุคใหม่อาจทำงานมาก ควรหาโอกาสอยู่กับลูกนานๆ

http://www.youtube.com/watch?v=ZkSQfN1h6Bo