สอนลูกเรียนเก่ง วิธีทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง

แนะนำเทคนิค วิธีทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง และหาวิธีสอนเด็กให้เรียนเก่งขึ้น ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ (เลข), ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย บทความสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง

สอนลูกเรียนเก่ง วิธีทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง

คงจะมีพ่อแม่และผู้ปกครองจำนวนมากอย่าง webmaster rimnam.com คิดหรือมองหาวิธีว่า
ทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง และหาวิธีสอนเด็กให้เรียนเก่งขึ้น ในช่วงต้นปี ผู้เขียนบทความนี้ได้รับภาระ
ให้เลี้ยงหลาน 1 เทอม เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตอนแรกปวดหัวเหมือนกัน แต่ก็ต้องพยายาม
ทำให้หลานเรียงเก่ง หรือเรียนดีขึ้นให้ได้ จึงคิดหาวิธีที่ได้อธิบายด้านล่างนี้ ซึ่งก็ได้ผลดีมาก
จึงอยากนำวิธี และเทคนิคนี้มาแบ่งปัน หวังว่าน่าจะช่วยให้น้องๆ เด็กๆที่น่ารักน่าชังของทุกท่าน เรียนได้เก่งขึ้นนะครับ

เด็กจะเรียนเก่งขึ้นได้ ควรจะมีแนวทางการเรียนที่เหมาะสม ที่จะเป็นไปได้ทั้งในและนอกห้องเรียน
เริ่มฝึกแนวทางที่ดีให้กับพวกเขา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมต้น พอโตขึ้นให้เด็กยึดแนวทาง นำไปใช้ต่อไป
เรื่อยๆในระดับที่สูงขึ้นไป ตั้งแต่ระดับประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
แนวทางของผม ที่ฝึกให้กับหลานในครั้งนี้ ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้ครับ

เตรียมสมุดบันทึก 1 เล่มเก็บไว้กับพ่อแม่

เราคือครูคนที่ 2 : ผมได้เตรียมสมุดเปล่าเล่มหนึ่งเก็บไว้กับตัวเอง เล่มไม่หนามาก ผมใช้สมุดเล่มนี้จดบันทึกตารางเรียนของเด็กว่าตั้งแต่ วันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เขาเรียนวิชาอะไรบ้างในช่วงเช้าและช่วงบ่าย และใช้สมุดเล่มนี้จดโน๊ตไว้ว่า แต่ละวิชามีสอนเรื่องอะไรบ้าง

ตัวอย่างสมุดบันทึกนี้ จะมีประโยชน์ในการดู เรื่องสำคัญๆทั้งหมด ของการเรียนของลูกในเทอมนั้นๆ นอกจากจด ตารางเรียนและเรื่องที่เรียนแล้ว ผมยังให้หลานเอาไว้เขียนสรุป เรื่องที่เขาเข้าใจแล้ว หรือเรื่องที่เขาไม่เข้าใจ เราก็อธิบายแล้วตั้งโจทย์ให้เขาทำตอนนั้น จากนั้นให้เขาจดสรุปเรื่องที่เราอธิบายตามความเข้าใจของเขา สมุดนี้ควรเก็บไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เพราะถ้าเก็บไว้กับเด็ก มักจะหายหรือฉีกขาดเพราะความซนของเด็กแน่ และควรเก็บไว้ให้ดีอย่าให้หายหยิบมาดูได้ง่าย เมื่อถึงเวลาใกล้สอบ สมุดเล่มนี้จะมีประโยชน์มาก ในการเอามาสอนลูก

รู้ตารางเรียน ของลูก

  • จันทร์: วิชาภาษาไทย (เช้า), วิชาสังคมศึกษา (บ่าย)
  • อังคาร: วิชาคณิตศาสตร์ (เช้า), วิชาศิลปะ (บ่าย)
  • พุธ: วิชาภาษาไทย (เช้า), วิชาภาษาอังกฤษ (บ่าย)
  • พฤหัสบดี: วิชาคณิตศาสตร์ (เช้า), วิชาวิทยาศาสตร์ (บ่าย)
  • ศุกร์: วิชาคณิตศาสตร์ (เช้า), วิชาวิทยาศาสตร์ (บ่าย)

รู้เรื่องที่ลูกเรียน

  • คณิตศาสตร์: บวก, ลบ, คูณ, หาร, หารมีเศษส่วน, เวลา-นาฬิกา, การตวง, เงิน, เรขาคณิต
  • ภาษาไทย: อักษรไทยไขขาน, ประสมคำ, ตัวสะกด, วรรณยุกต์, รร และการันต์
  • ภาษาอังกฤษ: สี, อวัยวะร่างกาย เป็นต้น