ปฏิทินวันพระ ปี 2562 ทุกเดือน (ปีกุน)

วันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประจำปี ทุกเดือน วันข้างขึ้นข้างแรม ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักาช ๒๕๖๒ ปีกุน อธิกมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน จากกรมการศาสนา

ปฏิทิน (ภาษาอังกฤษ Calendar) ภาษาบาลี ปฏิทิน แปลว่าเฉพาะวัน


วันพระ มกราคม 2562

 • 5 ม.ค. 2562 (เสาร์) แรม 14 ค่ำ เดือน 1
 • 13 ม.ค. 2562 (อาทิตย์) ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2
 • 20 ม.ค. 2562 (อาทิตย์) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2
 • 28 ม.ค. 2562 (จันทร์) แรม 8 ค่ำ เดือน 2

วันพระ กุมภาพันธ์ 2562

 • 4 ก.พ. 2562 (จันทร์) แรม 15 ค่ำ เดือน 2
 • 12 ก.พ. 2562 (อังคาร) ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3
 • 19 ก.พ. 2562 (อังคาร) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
 • 27 ก.พ. 2562 (พุธ) แรม 8 ค่ำ เดือน 3

วันพระ มีนาคม 2562

 • 5 มี.ค. 2562 (อังคาร) แรม 14 ค่ำ เดือน 3
 • 13 มี.ค. 2562 (พุธ) ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4
 • 20 มี.ค. 2562 (พุธ) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
 • 28 มี.ค. 2562 (พฤหัสบดี) แรม 8 ค่ำ เดือน 4

วันพระ เมษายน 2562

 • 4 เม.ย. 2562 (พฤหัสบดี) แรม 15 ค่ำ เดือน 4
 • 12 เม.ย. 2562 (ศุกร์) ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5
 • 19 เม.ย. 2562 (ศุกร์) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5
 • 27 เม.ย. 2562 (เสาร์) แรม 8 ค่ำ เดือน 5

วันพระ พฤษภาคม 2562

 • 3 พ.ค. 2562 (ศุกร์) แรม 14 ค่ำ เดือน 5
 • 11 พ.ค. 2562 (เสาร์) ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
 • 18 พ.ค. 2562 (เสาร์) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
 • 26 พ.ค. 2562 (อาทิตย์) แรม 8 ค่ำ เดือน 6

วันพระ มิถุนายน 2562

 • 2 มิ.ย. 2562 (อาทิตย์) แรม 15 ค่ำ เดือน 6
 • 10 มิ.ย. 2562 (จันทร์) ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7
 • 17 มิ.ย. 2562 (จันทร์) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
 • 25 มิ.ย. 2562 (อังคาร) แรม 8 ค่ำ เดือน 7

วันพระ กรกฎาคม 2562

 • 1 ก.ค. 2562 (จันทร์) แรม 14 ค่ำ เดือน 7
 • 9 ก.ค. 2562 (อังคาร) ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8
 • 16 ก.ค. 2562 (อังคาร) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
 • 24 ก.ค. 2562 (พุธ) แรม 8 ค่ำ เดือน 8
 • 31 ก.ค. 2562 (พุธ) แรม 15 ค่ำ เดือน 8

วันพระ สิงหาคม 2562

 • 8 ส.ค. 2562 (พฤหัสบดี) ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9
 • 15 ส.ค. 2562 (พฤหัสบดี) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
 • 23 ส.ค. 2562 (ศุกร์) แรม 8 ค่ำ เดือน 9
 • 29 ส.ค. 2562 (พฤหัสบดี) แรม 14 ค่ำ เดือน 9

วันพระ กันยายน 2562

 • 6 ก.ย. 2562 (ศุกร์) แรม 8 ค่ำ เดือน 10
 • 13 ก.ย. 2562 (ศุกร์) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10
 • 21 ก.ย. 2562 (เสาร์) แรม 8 ค่ำ เดือน 10
 • 28 ก.ย. 2562 (เสาร์) แรม 15 ค่ำ เดือน 10

วันพระ ตุลาคม 2562

 • 6 ต.ค. 2562 (อาทิตย์) ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
 • 13 ต.ค. 2562 (อาทิตย์) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
 • 21 ต.ค. 2562 (จันทร์) แรม 8 ค่ำ เดือน 11
 • 27 ต.ค. 2562 (อาทิตย์) แรม 15 ค่ำ เดือน 11

วันพระ พฤศจิกายน 2562

 • 4 พ.ย. 2562 (จันทร์) ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
 • 11 พ.ย. 2562 (จันทร์) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
 • 19 พ.ย. 2562 (อังคาร) แรม 8 ค่ำ เดือน 12
 • 26 พ.ย. 2562 (อังคาร) แรม 15 ค่ำ เดือน 12

วันพระ ธันวาคม 2562

 • 4 ธ.ค. 2562 (พุธ) ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1
 • 11 ธ.ค. 2562 (พุธ) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1
 • 19 ธ.ค. 2562 (พฤหัสบดี) แรม 8 ค่ำ เดือน 1
 • 25 ธ.ค. 2562 (พุธ) แรม 14 ค่ำ เดือน 1

วันสำคัญทางพุทธศาสนา วันสำคัญของไทย และวันหยุดในปีนี้


วันสำคัญสากลในปี 2019


ปีกุน เป็นชื่อปีที่ 12 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นหมู พุทธศักราชที่ตรงกับปีกุน เช่น พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2574 พ.ศ. 2586 และ พ.ศ. 2598 เป็นต้น โดยวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดรอบปีนักษัตรไม่แน่นอนเมื่อเทียบกับปฏิทินสากล และนับต่างกันระหว่างแบบจีนกับแบบไทย แต่ในทางความเชื่อของชาวล้านนา ปีกุนคือปีช้าง (กุน = กุญชร)