ภาพ screen short โปรแกรม ตัดต่อแปลงไฟล์วีดีโอ Thai Video Converter ใส่ซับไตเติ้ล ใส่โลโก้

โปรแกรม video converter ความสามารถทำงาน

เวอร์ชั่นล่าสุด 1.9.2 มีอะไรใหม่

 • มี filter ดูก่อนบันทึก
 • ซ้อนวิดีโอ ใส่ภาพได้
 • สามารถดู ซับไตเติ้ลที่ใส่ และดูข้อความที่ใส่ก่อนบันทึกไฟล์ได้
 • ใส่ข้อความลงในวิดีโอ สามารถเลือกแบบตัวอักษร(ฟอนต์) ขนาดตัวอักษร, สี, ตำหน่งข้อความ, เวลาที่แสดง (ใส่ 0 แสดงข้อความตั้งแต่ต้นจนจบ)
 • ปรับปรุงการใส่ภาพ กำหนดตำแหน่งตรงกลาง เพิ่มให้เลือกเวลาการแสดงภาพ
 • เพิ่มเครื่องมือหมุนวิดีโอ ตัดวีดีโอ (ตัดช่วงแรก และ แบ่งช่วง)
 • แก้ไขข้อบกพร่อง ซับไตเติ้ลไม่หาย, track เสียงไม่หาย
 • เพิ่มเครื่องมือหมุนวิดีโอ (พลิกกลับแนวนอน, แนวตั้ง, หมุน 45,90,180 องศา)
 • เพิ่มเครื่องมือ ตัดแบ่งแยกวิดีโอออกเป็นส่วนๆ – รวดเร็ว
 • แปลงไฟล์ .gif เป็น ไฟล์ วิดีโอได้
 • แปลงไฟล์ วิดีโอ เป็นไฟล์ .gif โดยสามารถเลือกขนาด ความละเอียด เลือกช่วงเวลาของวิดีโอ และระยะเวลา
 • เครื่องมือวิดีโอ เพิ่ม หมุนวิดีโอแบบสมบูรณ์ และหมุนแบบรวดเร็ว
 • หมุนวิดีโอ: พลิกกลับแนวนอน, พลิกกลับแนวตั้ง, หมุน 90 องศาตามเข็ม,ทวนเข็ม หมุน 180 องศา
 • เมนูตั้งค่า สามารถกำหนดที่อยู่ไฟล์ในเครื่อง ทั้ง ffmpeg.exe และ ffplay.exe โดยไม่จำเป็นต้องนำมาวางไว้ที่เดียวกันกับโปรแกรรมแปลงวิดีโอ

เวอร์ชั่น 1.2.6 มีอะไรใหม่

 • เพิ่มช่องทาง เลือก/ลด เสียงและซับไตเติ้ล : ในกรณีที่ไฟล์ต้นฉบับมีซับไตเติ้ล หรือ แทร็คเสียงเดิมอยู่แล้ว จะไม่ถูกลบเมื่อแปลง และยังสามารถเพิ่มซับไตเติ้ล หรือแทร็คเสียงเข้าไปใหม่ นอกจากนี้ยังมีช่องให้กดเลือก ซับไตเติ้ลเดิมใด หรือแทร็คเดิมใด โปรดระวังหาก ต้องการจะเพิ่มแทร็คเสียงใหม่ ต้องกดช่องเพิ่มเป็นแทร็คใหม่ หากไม่เลือกช่องนี้ เสียงเดิมจะหายถูกแทนที่ด้วยเสียงใหม่
 • แปลงวิดีโอ เป็นไฟล์ภาพได้ : รองรับภาพเคลื่อนไหว .GIF และภาพนิ่ง .JPG
 • ดึงเสียงจาก flash : สามารถเปิดไฟล์ .SWF แล้วเลือกช่องเสียงบันทึกเป็นไฟล์เสียงได้

เรากำลังพัฒนาโปรแกรมอยู่เรื่อยๆ ผู้ที่สนใจนำไปใช้แวะกลับมาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมได้เรื่อยๆ หากท่านใดมีคำแนะนำ หรือต้องการรายงานปัญหา สามารถส่ง email มาได้ตามที่อยู่ในโปรแกรม (เมนู ช่วยเหลือ/ผู้พัฒนาโปรแกรม

Function ความสามารถ การทำงานของ โปรแกรมแปลงวิดีโอ Thai Video Converter ในเวอร์ชั่นล่าสุด

 • ใส่ข้อความลง ในวิดีโอได้
 • หมุนวิดีโอ (พลิกกลับแนวนอน, แนวตั้ง, หมุน 45,90,180 องศา)
 • ตัดแบ่งแยกวิดีโอออกเป็นส่วนๆ – รวดเร็ว
 • ใส่ซับไตเติ้ล จากไฟล์ srt, ass, ssa
 • ย่อ/ขยาย ขนาดวิดีโอ
 • ดูข้อมูลของวิดีโอ (ความยาว, จำนวน track, จำนวนซับไตเติ้ล, การเข้ารหัส เป็นต้น)
 • ใส่ภาพโลโก้ลงในวิดีโอ กำหนดได้ 5 ตำแหน่ง
 • แทรกเสียงหรือเพิ่มแทร็คเสียงใหม่ในวิดีโอ
 • แปลงไฟล์วิดีโอเป็นไฟล์ .gif ภาพเคลื่อนไหว และแปลง .gif เป้นไฟล์ วีดีโอ
 • แปลงไฟล์วิดีโอเป็นไฟล์ .jpg ภาพนิ่ง เป็นชุดต่อเนื่อง
 • เลือกบันทึกแทร็คเสียงหรือซับไตเติ้ลในวิดีโอ
 • แปลงวิดีโอ, เลือกการเข้ารหัส compress วิดีโอให้เล็กลง, ปรับสัดส่วนวิดีโอ
 • หมุนวิดีโอให้กลับหัว หรือตามทิศที่ต้องการ
 • แปลง video ได้ทั้งทีละไฟล์ และทั้งโฟลเดอร์
 • ดึงไฟล์เสียงจากวิดีโอ บันทึก เป็นไฟล์เสียง
 • แปลงไฟล์เสียง, เข้ารหัสไฟล์เสียงทำให้ไฟล์เล็กลง, ตัดเสียงนักร้องจากไฟล์คาราโอเกะ

{loadposition adscat}

สิ่งที่กำลังพัฒนา
ตัดต่อวิดีโอดูวีโอต้นฉบับ และ เอาท์พุทวิดีโอก่อนบันทึก
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอื่นๆ

โปรแกรม video converter ความสามารถทำงาน

version 1.5 (release date – 9 พ.ย. 59)
แปลง gif เป็น video, แปลง video เป็น .gif
หมุน และพลิกวิดีโอ

version 1.2.5 (release date – 3 พ.ย. 59)
เพิ่มให้ใส่ข้อมูล Meta Video
เพิ่มความสามารถแปลงไฟล์ .AVS (avisynth)
ทำให้สามารถเลือกซับไตเติ้ล และเลือกเสียงในวิดีโอ ในกรณีมีมากกว่า 1
แสดงข้อมูลวิดีโอ และมีลิงค์ให้คลิกดูข้อมูลวิดีโอ
ปรับปรุงข้อผิดพลาด

version 1.2 (release date – 30 ต.ค. 59)
แสดงรายละเอียดวิดีโอต้นฉบับ
เปลี่ยนการทำงาน ffmpeg จาก cmd เป็น background
แจ้งเตือนข้อผิดพลากหากแปลงไม่ได้
แจ้งเตือนเมื่อแปลงเสร็จ พร้อมคลิกเปิดดู