เกมส์ฝึก abc อังกฤษเบื้องต้น

แบบฝึก อังกฤษเบื้องต้น พยัญชนะภาษาอังกฤษ ตัว abc จนถึงตัว z แบบฝึกภาษาอังกฤษนี้ เป็นลักษณะเกมส์สำหรับเด็กอนุบาล จนถึงประถมต้น ตั้งแต่ ป.1 ป.2 หรือ ป.3 ก็ได้ ทายตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยโจทย์จะให้คำภาษาไทยที่ออกเสียงภาษาอังกฤษตัวนั้น แล้วให้คุณพ่อแม่หรือผู้ปกครองพาคุณน้องหนู หาตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยการคลิกเลือกอักษรภาษาอังฤกษบนกระดานให้ถูกต้อง เมื่อเริ่มแบบทดสอบ ให้คลิกที่ตัวอักษรที่หมุนสลับเปลี่ยนไปมา จากนั้นเริ่มทำแบบฝึกได้ ในการเล่นแต่ละครั้งจะให้ทาย 10 ตัวอักษร จบแล้วจะมีคะแนนให้ สามารถทดสอบคุณน้องหนูได้ว่า พวกเขารู้มากน้อยแค่ไหน หากตอบไม่ถูกให้คลิกตอบใหม่ หากตอบไม่ถูก 3 ครั้งจะไม่ได้คะแนนข้อนั้น เมื่อจบแบบฝึกนี้แล้ว สามารถคลิกเริ่มเล่นใหม่ได้

แบบฝึก abc ชุดนี้เหมาะสำหรับคุณน้องที่ได้เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว และอ่านภาษาไทยง่ายๆได้ เพื่อที่จะได้อ่านโจทย์ตัวอักษรให้หาได้ถูก ในเกมส์ฝึก abc นี้จะแสดงภาพและคำศัพท์ภาษาอังกฤษประจำตัวอักษรให้ดูด้วย เพื่อที่จะทำให้คุณน้องๆจำพยัญชนะแต่ละตัวได้ง่ายขึ้น