ปลั๊กอิน youtube joomla

ปลั๊กอิน youtube joomla

Joomtube version 1.2 – Plugin Joomla 2.5 และ 3 ขึ้นไป สำหรับ ฝัง embed video youtube ลงใน article, category และ custom html module เพื่อให้หน้าเว็บแสดง Video youtube ใส่ได้ทั้งแบบ video เดี่ยวหลาย วิดีโอ รวมไปถึงใส่ playlist ลงไปได้ ปลั๊กอิน รองรับ url youtube หลายรูปแบบ แสดง วิดีโอแบบ Responsive

ปลั๊กอิน youtube joomla

joomtube settings

การใช้งาน Plugin Joomtube

download ไฟล์ joomtube.zip ในหน้าเพจนี้ นำไปติดตั้ง หน้า administrator ใน backend เว็บ Joomla แล้ว enable plugin ก็พร้อมใช้งาน

ในหน้าเขียนเนื้อหาตรงบทความ , คำอธิบายหมวดหมู่ เพียงแค่วาง url ของ Youtube video หรือ playlist ลงไป โดยไม่ต้องใส่ code iframe เมื่อดูหน้าเว็บจะแสดงเป็นคลิปวิดีโอ โดยอัตโนมัติ พร้อมให้กดเล่นได้
การสร้าง module Youtube ในกรณีที่ต้องการสร้าง Module แล้วใส่คลิป Video Youtube สามารถทำได้โดย สร้างโมดูลขึ้นมาใหม่ แล้วใส่ ลิงค์ youtube โดยทำได้ดังนี้

  • login เข้าหน้า administrator
  • คลิกเมนู Extension / Modules
  • คลิกปุ่ม New สีเขียว เลือก Custom HTML
  • ที่หน้า สร้าง Modules: Custom HTML ใส่ url ของ youtube ที่ต้องการ

การทำให้ไม่แสดงคลิปวีดีโอ

ในกรณีที่ ไม่ต้องการให้แสดงคลิปวีดีโอ ให้วาง คำว่า ปลั๊กอิน youtube joomla no vido ลงในหน้าเนื้อหาจุดใดก็ได้ หน้าเว็บจะแสดงเป็น url ของ youtube เพียงเท่านั้น

{loadposition artiad}

การกำหนดขนาดคลิปวีดีโอ

โดยปรกติ ขนาดความกว้างกับความสูงของ youtube video แสดงเต็มพื้นที่ในหน้าเว็บ ตามสัดส่วน 16:9 แบบจอกว้าง และปรับขนาดตามหน้าจอแสดงผล (responsive) ในกรณีที่ต้องการปรับขนาดความกว้าง สามารถทำได้โดย html tag p หรือ div แล้วใส่ style กำหนดความกว้าง ตัวอย่างเช่น หากต้องการกำหนดความกว้าง คลิป ให้มีขนาด 500 pixels ทำได้เมื่ออยู่หน้าเขียนเนื้อหา ให้คลิก ปุ่ม Toggle Editor (Editor – TinyMCE) แล้วใส่ tag ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

<div style=”width:500px;”>https://www.youtube.com/watch?v=…….</div>

<p style=”width:500px;”>https://www.youtube.com/watch?v=…….</p>

รูปแบบ url youtube ที่รองรับ

  • https://www.youtube.com/playlist?list=………
  • https://www.youtube.com/watch?v=……..
  • http://youtu.be/…..
  • https://youtu.be/…..
  • https://youtu.com/…..
  • https://m.youtube.com/watch?v=……..

{novideo}