screen short โปรแกรม อัดวีดีโอหน้าจอ Thai Video Screen Capture

โปรแกรม อัดวีดีโอหน้าจอ Thai Video Screen Capture

โปรแกรม อัดวีดีโอหน้าจอ Thai Video Screen Capture Recorder บันทึกเต็มหน้าจอ อัดเสียงจากไมค์ อัดวีดีโอจากกล้อง webcam ได้ พัฒนาโดยคนไทย thai25 ใช้กับร่วมกับโปรแกรม ffmpeg อัดหรือบันทึกวีดีโอเต็มหน้าจอ เมื่อ download ใส่ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว unzip มาใช้งานได้เลยไม่ต้องติดตั้ง ใช้ได้กับ Windows ทุกเวอร์ชั่น ทั้ง Windows XP, Vista, Windows 7-8-10

screen short โปรแกรม อัดวีดีโอหน้าจอ Thai Video Screen Capture

คำแนะนำ โปรแกรม Thai Video Screen Recorder v1.2

  • version 1.2 แก้ไขบันทึกหน้าจอพร้อมเสียง
  • การใช้งาน : ย่อหน้าต่างลง กดคีย์ Alt+W (เริ่มบันทึกหน้าจอ) – หยุดบันทึกกดคีย์ Alt + Q
  • มีไฟล์ทั้งหมด 3 ไฟล์ถึงจะทำงานได้ ดังนี้ Thai25Videoscreencapture.exe, ffmpeg.exe, ffplay.exe (สำหรับดูกล้องเว็บแคม)
  • โปรแกรมบันทึกเป็นวีดีโอชนิด mp4, avi หรือ mkv
  • หากไม่ได้กำหนดชื่อไฟล์ จะบันทึกไว้ที่เดียวกันกับโปรแกรมในชื่อ thai25.com.screencapute.mp4
  • สามารถบันทึกเสียงจากไมโครโฟนไปพร้อมๆกัน
  • อัดวิดีโอโดยไม่จำกัดเวลา
  • หลังบันทึกไฟล์ ไม่มีลายน้ำใน video

icon โปรแกรม อัดวีดีโอหน้าจอ Thai Video Screen Capture
Download โปรแกรม Thai Video Screen Capture

โปรแกรม Thai Video Screen Recorder : พัฒนาโดย Thai25.com
License Free ware แจกจ่ายใช้ได้ฟรี แต่ห้ามจำหน่าย