โปรแกรมเปลี่ยนชื่อไฟล์หลายๆไฟล์พร้อมกัน ใช้ง่าย พัฒนาโดยคนไทย

โปรแกรมเปลี่ยนชื่อไฟล์ หลายๆไฟล์พร้อมกัน

โปรแกรมภาษาไทย เล็กฯ บน Windows เปลี่ยนชื่อไฟล์ได้หลายๆไฟล์ พร้อมกัน

version ล่าสุด v1.3
การปรับปรุง : เพิ่ม หลังชื่อใส่คำ, ปรับปรุงให้ใส่ช่องว่าง และ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

เปลี่ยนชื่อไฟล์ได้หลายๆไฟล์ พร้อมกัน แม้แต่ไฟล์จำนวนมาก ใช้ง่าย แค่ลากมาใส่ มีรูปแบบชื่อไฟล์ให้เลือกเปลี่ยน พัฒนาโปรแกรมโดย ไทย25

เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Windows (ใช้ได้ทุกเวอร์ชั่น) เป็นเครื่องมือขนาดเล็กๆ (ความจุโปรแกรมเพียง 57Kb) ที่ใช้สำหรับเปลี่ยนชื่อไฟล์ทุกประเภทในเครื่อง หรือ rename file ที่อยู่ใน ฮาร์ดดิกส์, usb flash drive, เมมโมรีการ์ด เป็นต้น

การใช้ โปรแกรมเปลี่ยนชื่อไฟล์

* โปรดทราบว่าโปรแกรมจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ถูกเลือกเท่านั้น (แม้เปิดหรือลากมาใส่แล้ว) หากเผลอคลิกไม่เลือก ให้เลือกได้ใหม่ (โดยใช้ mouse กับคีย์ Shift หรือ คีย์ Ctrl) หรือเลือกเฉพาะบางไฟล์

 • หากต้องการเลือกเปิดเฉพาะไฟล์บางประเภทให้คลิกช่อง เฉพาะไฟล์นามสกุล แล้วพิมพ์นามสกุล เช่น mp3
 • กดปุ่ม เปิด Folder เพื่อเลือกไฟล์ที่อยู่ใน folder นั้นมาใส่ หรือ …
 • เปิดโปรแกรม File Explorer จากนั้น คลิกเลือก folder หรือไฟล์ มาใส่ในโปรแกรม
 • เลือกแบบชื่อไฟล์ที่จะเปลี่ยน ดังนี้
  • หน้าชื่อไฟล์ …. ใส่คำ
  • หน้าชื่อ … ใส่เลขชุด
  • หลังชื่อ … ใส่เลขชุด
  • เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเลขลำดับ
  • แทนที่ … คำที่มีในชื่อ
  • ลบ คำในชื่อไฟล์ออก
  • ลบ อักขระด้านหน้า
  • ลบ อักขระด้านหลัง
  • คลิกที่กดเปลี่ยนชื่อ

download ฟรีแวร์ โปรแกรม เปลี่ยนชื่อไฟล์ version 1.3

แบบไม่ติดตั้ง (57kb)
สำหรับติดตั้ง

อักขระที่ใช้ตั้งชื่อไฟล์

ตัวหนังสืออังกฤษหรือไทย ตัวเลขสากล ช่องว่าง และ เครื่องหมาย – _ .

อักขระที่ไม่ควรใช้ในการตั้งชื่อไฟล์ (โปรแกรมจะตัดออกอัตโนมัติ)

< > , & { } [ ] \ ? / ! @ # $ % ^ & * ( ) ` = " : ! + '